KRONCIC ELECTRIC este o societate care implementează soluții creative, calitative și eficiente în domeniul automatizări, electric, electrotehnic, electronic, telecomunicații, achiziții și transferuri date, tehnologie IT, soluții audio – video. În centrul activității noastre este omul și activitățile sale. Conceptul nostru este acela de a-i da ființei umane dreptul la gândire, la creație, la procreare, la educație. Ideile și soluțiile pe care le oferim vin în sprijinul confortului și libertății ființei umane. Respectăm valorile umane, prin urmare considerăm că mașinile, aparatele, calculatoarele trebuie să lucreze pentru om și nu invers, iar acestea să fie de calitate conform normelor UE, astfel încât să nu afecteze sănătatea și securitatea acestuia. Acestea nu vor substitui niciodată omul în întregul său, ci îi dau libertatea de a gândi, de circula, de a se informa, de a se asocia. Deviza noastră este „muncește inteligent”. Pentru realizarea acestor deziderate ne ocupăm de următoarele activități:

            Întocmim proiecte, executăm și punem în funcțiune instalații de automatizări industriale, automatizări clădiri civile, case și birouri inteligente, automatizări de porți, instalații electrice de iluminat prize și forță, instalații voce – date pentru case, birouri, hale, hoteluri, centre comerciale, iluminat exterior, ambiental și arhitectural. De asemenea oferim soluții complete pentru branșamente electrice aeriene și subterane pentru case, vile, blocuri, pensiuni, hoteluri, obiective industriale la joasă tensiune.

            Pe baza cerințelor clientului, întocmim proiecte, detalii de execuție, precum și pe baza altor proiecte executăm tablouri electrice de automatizare și de distribuție energie electrică de joasă tensiune până la curenți de 6000 Amperi.

Efectuăm, conform normativelor electrice în vigoare precum și a celor specifice PSI și normelor de protecție a muncii, măsurători de prize de pământ, rezistențe de izolație precum și a altor parametri ai instalațiilor electrice de joasă tensiune.

De asemenea întocmim proiecte și executăm instalații de paratrăsnet și pământare pentru orice clădire civilă, sau industrială.